понеділок, 6 червня 2016 р.

Гордість нації: ГЕОРГІЙ ВИСОЦЬКИЙ

Георгій Миколайович ВИСОЦЬКИЙ - видатний учений у галузі геоботаніки, гідрології, грунтознавства, кліматології, лісоводства, автор 269 наукових праць.
Брав учсать в експедиціях, які очолював видатний географ-професор В.В.Докучаєв. Більше 10 років Георгій Миколайович очолював ним же створене Великоанадольське лісництво. Створив 6 метерологічних станцій. 
Вчений був одним з творців і активним автором журналу "Грунтознавство", створеного в 1899 році. 
Його дослідження лягли в основу розведення лісів не тільки Приазв'я, але і в інших районах Євразії, де панував засушливий клімат. Висоцький дослідив фактори, які негативно впливають на стан грунту, вирахував оптимальну ширину захисних лісосмуг, частотність висадки дерев, що впливало на рівномірність снігового покриву полів узимку.
Праця Г.М.Висоцького "Програма досліджень та експериментів над штучними лісами Великоанадольського лісництва" залишається актуальною і в наш час, це підручник, за яким майбутні лісоводи вчаться з користю змінювати природний ландшафт.
Він вивчав вплив лісу на водний режим місцевості, заклав основи грунтової гідпрології посушливих районів, розробив теорію трансгресивної ролі лісів, класифікацію дібров і заслужено визнаний корифеєм степового лісорозведення. Велике значення мають розроблені вченим для степових умов деревно-чагарниковий та деревно-тіньовий типи лісових насаджень.
Найвища заслуга цієї людини в тому, що Георгій Висоцький зумів серед засушливого степу створити справжнє чудо - ліс.