середа, 27 січня 2016 р.

Гордість нації: ПАВЛО ЧУБИНСЬКИЙ

"Заслуги його такі значимі, що їх вистачило б 
на кількох професійних учених"
Х.Вовк, український кобзар 
Павло Платонович ЧУБИНСЬКИЙ відомий як неперевершений народознавець, збирач духовних скарбів українського народу, економіст, поет, автор слів Державного Гімну України. 
Окрім того, він - юрист, соціолог, перекладач, режисер, педагог, видатний громадський діяч, невтомній енергії якого українська наука завдячує виданням капіталних "Праць етнографічно-статистичної експедиції у Західно-Руський край" та заснуванням Південно-Західного відділу Російського Географічного Товариства - предтечі Української академії наук.
П.Чубинський все життя збирав та записував українські народні звичаї та обряди, які потім заледве умістилися в сімох томах. 
В 1874 році П.Чубинський вперше провів у Києві великий перепис населення за власною методикою, без участі поліції. Під час нього, власне, багато громадян сказали, що вважають рідною українську мову.

Джерело: Шкільна бібліотека. - 2016. - № 2. 

середа, 20 січня 2016 р.

Гордість нації: ІВАН ФЕЩЕНКО-ЧОПІВСЬКИЙ

ІВАН АДРІЯНОВИЧ ФЕЩЕНКО-ЧОПІВСЬКИЙ - визначний металознавець і громадський діяч України, член кореспондент Польської академії наук та численних науково-технічних товариств Англії, Німеччини, США.
І.Фещенко-Чопівський - автор понад 140 наукових праць, у тому числі 23 монографій, опублікованих німецькою, англійською, польською, українською та російською мовами з проблем дифузії, хіміко-термічної та термічної обробки.
Він зробив певний внесок у побудову діаграм стану залізо-вуглецю з урахуванням домішок фосфору, кисню, силіцію та стануму, дослідив процеси поверхневого зміцнення легованих сталей, їхні магнітні характеристики. Проводив дослідження в галузі фізичної хімії.
Був дійсним членом Наукового товариства імені Т.Шевченка у Львові, співредактором журналу "Технічні вісті", активно розробляв українську технічну, зокрема металургічну, термінологію.
Іван Адріянович - родоначальник металознавства в Західній Україні та Польщі. Найважливіший науковий доробок - тритомна монографія "Металознавство" (польською мовою), двотомник "Природні багатства України" та "Економічна географія України".
Наукову роботу Іван Фещенко-Чопівський поєднував з політичною діяльністю. Був членом Української радикально-демократичної партії, Товариства українських поступовців, створеного М.Грушевським в 1908 році.

Джерело: Шкільна бібліотека. - 2016. - № 2.