"Я - Українець, син народу того, що відвикає нині від ярма!"

ПОЛОЖЕННЯ
про загальносистемний конкурс професійної майстерності 
"Я - Українець, син народу того, що відвикає нині від ярма!"
на кращу організацію масового заходу щодо формування національної ідентичності в бібліотеках Централізованої бібліотечної системи Солом'янського району міста Києва 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Конкурс "Я - Українець, син народу того, що відвикає нині від ярма!" проводиться в рамках реалізації загальносистемного проекту "Геном Українця!" з метою визначення, пізнання і осмислення національної ідентичності, залучення до нього жителів району і користувачів бібліотек, формування основ їхнаціональної самоідентифікації, збереження і шанобливого ставлення до історичної пам'яті, формування національної свідомості, гідності, патріотизму. 
1.2 Це Положення регламентує проведення конкурсу на кращу організацію масового заходу в бібліотеках (далі - Конкурс).
1.3 Засновником Конкурсу є Центральна районна бібліотека імені Ф.Достоєвського.
1.4 організаторами Конкурсу є Центральна районна бібліотека імені Ф.Достоєвського, районна бібліотека імені О.Пироговського для дітей, завідуючі бібліотеками ЦБС Солом'янського району міста Києва.
1.5 Сприяння в організації і проведенні Конкурсу можуть надавати будь-які організації, що підтримують діяльність бібліотек.
1.6 Участь у Конкурсі є обов'язковим для всіх бібліотек, що входять в ЦБС.
1.7 Проведення Конкурсу є відкритим, прозорим, демократичним. Всі події і заходи, пов'язані з організацією і проведенням Клнкурсу, висвітлюватимуться на блогу "ПОДВИГ.UA".
2. МЕТА КОНКУРСУ
2.1 Активізація роботи бібліотек з національного виховання населення. виховання національних поглядів та переконань, любові до Батьківщини, відданості своєму народу, формування активної та свідомої позиції, визначення національної приналежності та ідентичності.
2.2 Формування в користувачів високої національної свідомості, почуття вірності Батьківщині на основі вивчення історичних цінностей і ролі України в світовій історії, збереження і розвиток національної свідомості і гордості за свою країну.
2.3 Виховання активної громадянської позиції особистості.
2.4 Формування позитивного суспільного відношення до сучасних публічних бібліотек.
3. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
3.1 Перетворення національно-патріотичного виховання в бібліотеках в пріоритетний напрямок їх діяльності.
3.2 Формування і накопичення інформаційної бази про сторінки історії України, становлення її як держави, формування національної ідеї, вивчення складових національної приналежності та ідентичності.
3.3 Протидія негативному впливу інформаційної пропаганди щодо меншовартості українців, їх історії, національних і культурних традицій, геополітичного впливу України.
3.4 Запровадження і удосконалення інноваційних і креативних форм бібліотечної роботи, осучаснення способів роботи з читачем-користувачем, їх апробація і моніторинг ефективності.
3.6 Виявлення та підтримка творчо праціюючих бібліотекарів ЦБС, організація широкої демонстрації їх досягнень, популяризація та поширення їх досвіду. 
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
4.1 Конкурс проводиться з 01 жовтня 2015 року по 27 листопада 2015 року.
4.2 Термін представлення конкурсних робіт не пізніше 19 листопада 2015 року.
4.3 В Конкурсі беруть участь бібліотеки, які входять до складу ЦБС. Всі працівники бібліотек мають право брати участь у підготовці конкурсних робіт.
4.4 До Конкурсу допускаються кращі масові заходи будь-якої форми: зустрічі, уроки мужності, патріотизму, тематичні вечори, квести, дитячі ранки, історичні читання, презентації і обговорення книг, історичні подорожі, екскурсії і розвідки, авторські креативні заходи.
4.5 Конкурсні роботи розглядаються в наступних номінаціях:
 • "Феномен української ідентичності" - традиції, звичаї, етнографія, антропологія, релігія, духовність
 • "Сучасна геополітична ідентичність України" - місце України в світі, політичні і геополітичні пріоритети, презентації книг, зустріч з авторами, акції громадянської позиції, підтримки чи засудження
 • "Історична правда" - сенсаційні заходи, що відкривають "білі плями" історії
 • "Творці історії і нації" - героїзація сучасної історії України
 • "Ідентичність: культурний аспект" - культура, мистецтво, література
 • "Україна в серці кожного" - заходи з протидії негативному впливу інформаційної пропаганди
4.6 Кількість учасників масового заходу не повинна перевищувати 40-50 чоловік.
4.7 При розгляді конкурсних робіт журі має право (за потреби) вводити додаткові стимулюючі номінації як для робіт, так і для х авторів.
5. УМОВИ КОНКУРСУ
5.1 Учасники Конкурсу подають описовий звіт про захід, який містить таку інформацію:
 • назва і форма роботи
 • мета і завдання впровадження нової форми роботи 
 • цільова аудиторія
 • інноватика заходу
 • партнери в реалізації ідеї
 • результати, відгуки про захід
5.2 Конкурсні роботи представляються у вигляді електронних презентацій обсягом 10-20 слайдів (3-5 хвилин перегляду). Електронні презентації повинні бути адаптовані для використання через інтернет-сервіси.
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ РОБІТ 
6.1 Відповідність меті і завданням конкурсу
6.2 Оригінальність авторського задуму
6.3 Використання інноваційних методів роботи 
6.4 Партнерство і співпраця з іншими організаціями
6.5 Актуальність кінцевого результату, значимість його практичного застосування в роботі бібліотеки.
6.6 В роботах підтримується прагнення авторського бачення національної приналежності та ідентичності.
6.7 При оцінці конкурсних робіт враховується відповідність критеріям:
 • розкриття теми конкурсу
 • творчий, авторський підхід до виконання роботи
 • оригінальність авторського задуму
 • грамотність поєднання різних форм роботи
 • наявність анонсу і реклами
 • логічна завершеність і акцентована кінцівка
6.8 Кожен із критеріїв оцінюється за п'ятибальною системою.
7. ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
7.1 Для здійснення оцінки представлених на конкурс робіт, підбиття підсумків і прийняття рішення про визначення переможців створюється журі, склад якого затверджується наказом директора ЦБС. 
7.2 Переможцем Конкурсу визначається учасник конкурсу, робота якого набрала найбільшу кількість балів.
7.3 За підсумками Конкурсу переможцям присуджуються Дипломи І, ІІ, ІІІ ступеня в кожній номінації.
7.4 Нагородження переможців відбудеться на зборах колекттиву ЦБС при підведенні підсумків роботи за 2015 рік.

Немає коментарів:

Дописати коментар