четвер, 11 серпня 2016 р.

Гордість нації: МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ

Михайло Петрович ДРАГОМАНОВ - видатний украхнський історик, філософ і публіцист, професор Київського, а потім Софійського університетів. Відомий політик і громадський діяч, засновник українознавства у світовій науці, учений європейського і світового рівня.
Михайла Драгоманова називали царем вищої школи. Молодь тягнулася до нього. Микола Вороний спеціально їхав до цього професора в Софію, мріючи вклонитися перед ним і сказати: "Зробіть, будь ласка, батьку, з мене людину!"
Василь Стефаник заздрив болгарським студентам, що мають такого професора, який навчає їх правди...
Спадщина вченого - твори з історії, політології, літературознавства, фольклористики - могла б скласти 20 томів, але повного зібрання його працб досі нема. 

Джерело: Шкільна бібліотека. - 2016. -  № 8. - С. 16.

понеділок, 11 липня 2016 р.

Гордість нації: ВОЛОДИМИР КУБІЙОВИЧ

Володимир Михайлович КУБІЙОВИЧ - український історик, географ, енциклопедист, видавець, громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор "Енциклопедії українознавства" та фундаментальної праці "Географія українських і суміжних земель".
Результатом титанічної праці (з 1949 року) самого Кубійовича та багатьох його сподвижників стала поява "Енциклопедії Українознавства" - "ЕУ-1", предметного підручника українознавства і "УЕ-2" - 10-томової словникової частини (одинадцятий том вийшов друком в 1995 році).  В 1975 році було започатковано її англомовну версію.
Ця енциклопедія є неоціненним скарбом української науки і українського духу та найбільшим досягненням української культури за кордоном, безсмертним пам'ятником Володимиру Кубійовичу. 

понеділок, 6 червня 2016 р.

Гордість нації: ГЕОРГІЙ ВИСОЦЬКИЙ

Георгій Миколайович ВИСОЦЬКИЙ - видатний учений у галузі геоботаніки, гідрології, грунтознавства, кліматології, лісоводства, автор 269 наукових праць.
Брав учсать в експедиціях, які очолював видатний географ-професор В.В.Докучаєв. Більше 10 років Георгій Миколайович очолював ним же створене Великоанадольське лісництво. Створив 6 метерологічних станцій. 
Вчений був одним з творців і активним автором журналу "Грунтознавство", створеного в 1899 році. 
Його дослідження лягли в основу розведення лісів не тільки Приазв'я, але і в інших районах Євразії, де панував засушливий клімат. Висоцький дослідив фактори, які негативно впливають на стан грунту, вирахував оптимальну ширину захисних лісосмуг, частотність висадки дерев, що впливало на рівномірність снігового покриву полів узимку.
Праця Г.М.Висоцького "Програма досліджень та експериментів над штучними лісами Великоанадольського лісництва" залишається актуальною і в наш час, це підручник, за яким майбутні лісоводи вчаться з користю змінювати природний ландшафт.
Він вивчав вплив лісу на водний режим місцевості, заклав основи грунтової гідпрології посушливих районів, розробив теорію трансгресивної ролі лісів, класифікацію дібров і заслужено визнаний корифеєм степового лісорозведення. Велике значення мають розроблені вченим для степових умов деревно-чагарниковий та деревно-тіньовий типи лісових насаджень.
Найвища заслуга цієї людини в тому, що Георгій Висоцький зумів серед засушливого степу створити справжнє чудо - ліс. 

вівторок, 17 травня 2016 р.

Реалії сьогодення визначили новий напрямок роботи бібліотек: моральна (і не тільки) підтримка воїнів Збройних Сил України, бійців АТО, допомога родинам, що через воєнні дії були вимушені покинути свої домівки. А ще сьогодні надзвичайно важливо сприяти вихованню сучасного громадянина-патріота Української дердави, формуванню у дітей та молоді переконливого почуття патріотизму й громадянської свідомості.